Środa, 24.04.201912:58Forum Mieszkańców Jaktorowa Jaktorów strona główna|mapa strony|napisz do nas
Szukaj


Pompa insulinowa
- Pompa Dana Diabecare R
- Wkłucia
- Akcesoria
Glukometr Microdot
Podręczny monitor EKG
MultiCare IN 3w1 | Mission
- glukoza
- cholesterol
- trójglicerydy
Aparat qLabs
- krzepliwość krwi INR
- czas protrombinowy PT
Aparat Quo-Lab
- hemoglobina HbA1C
Defibrylatory
- Saver One
- Heart Save PAD
Szybkie testy diagnostyczne
GLUKOPHARMA Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. (22) 828 40 67
faks: (22) 826 46 67
e-mail: biuro@glukopharma.eu
Strona główna O firmie Nasza oferta Dla Pacjentów Serwis Kontakt
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Glukopharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-924), ul. Kopernika 36/40
2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail biuro@glukopharma.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/d/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:
-podjęcia działań niezbędnych do zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, wypożyczenia towarów,
-działań poprzedzających realizację zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług lub wypożyczenia towarów, (w tym marketing produktów i usług własnych, uzgodnienia, sporządzenie oferty),
-obsługi serwisowej,
-realizowania zaopatrzenia w wyroby medyczne,
-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, po-sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, serwisu),
-wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, pracownicy administratora, firmy spedycyjne realizujące dostawę sprzętu, operatorzy pocztowi, dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych i doradczych, podmioty publicznoprawne;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu wycofania zgody przez pacjenta, przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ? jeśli to będzie możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą profilowane.

Strona główna :: O Firmie :: Nasza oferta :: Dla Pacjentów :: Serwis :: Kontakt :: Napisz do nas :: RODO :: Mapa strony